YOKOHAMA 225/65/R17 A/T

YOKOHAMA 225/65/R17 A/T

Brand: Yokohama

Explore Now

Price Range:
Ksh. 19,250.00 - Ksh. 19,500.00

YOKOHAMA 265/65R17

YOKOHAMA 265/65R17

Brand: Yokohama

Explore Now

Price Range:
Ksh. 23,500.00 - Ksh. 23,750.00

Yokohama 195/65/R15

Yokohama 195/65/R15

Brand: Yokohama

Explore Now

Price Range:
Ksh. 9,800.00 - Ksh. 10,000.00

YOKOHAMA 265/70/R16

YOKOHAMA 265/70/R16

Brand: Yokohama

Explore Now

Price Range:
Ksh. 19,000.00 - Ksh. 19,500.00

Yokohama 225/60/18

Yokohama 225/60/18

Brand: Yokohama

Explore Now

Price Range:
Ksh. 19,000.00 - Ksh. 19,500.00

Address

Location;
RETAIL STORE/SHOP
TYREX KENYA  ENTERPRISE LTD
P.o Box 10474-00100
26, kirinyaga Rd-Kilome rd/ kirinyaga rd Junction

HEAD OFFICE:
2.TYREX KENYA ENTERPRISE LTD
P.o Box 10474-00100
Meru south House Tom Mboya street, Head office, 5th floor
Nairobi, Kenya.

Call Us: 0722402895 , 0714202344

Email: customer@tyrexkenya.co.ke