RADAR 225/60R18

Brand: Radar

Explore Now

Price Range:
Ksh. 12,500.00 - Ksh. 14,000.00

RADAR 215/60/R17

Brand: Radar

Explore Now

Price Range:
Ksh. 12,800.00 - Ksh. 13,600.00

Address

Nairobi, Kenya.

Call Us: 0722402895 , 0714202344

Email: customer@tyrexkenya.co.ke