RADAR 225/60R18

Brand: Radar

Explore Now

Price Range:
Ksh. 12,500.00 - Ksh. 14,000.00

RADAR 215/60/R17

Brand: Radar

Explore Now

Price Range:
Ksh. 12,800.00 - Ksh. 13,600.00

Address

P.O. Box 14392-00100,
CBD,
Nairobi

Call Us: 0722-402-895 , 0714-202-344

Email: customer@tyrexkenya.co.ke